ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບກ່ຽວກັບການສອບເສັງຂອງເຢຍລະມັນໃນເດືອນມີນາປີ 2007

ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບກ່ຽວກັບການສອບເສັງຂອງເຢຍລະມັນໃນເດືອນມີນາປີ 2007

ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບກ່ຽວກັບການເຝິກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດ

UDS 2008 March German Social Sciences

UDS 2008 March German Health Sciences

UDS 2008 March German Science

ລວມທັງການທົດສອບແລະຄໍາຕອບ.

ໄຟລ໌ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບ PDF.
ມັນໄດ້ຖືກນໍາມາຈາກເວັບໄຊທ໌Šsym.

ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບຂອງ UDS ໃນພາສາເຢຍລະມັນແມ່ນຢູ່ໃນໂຟເດີດຽວກັນ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍວ່າໄຟລ໌ແມ່ນແຟ້ມຄໍາຕອບຂອງໄຟລ໌ແລະໄຟລ໌ແມ່ນແຟ້ມຄໍາຕອບ.

ເຢຍລະມັນ KPSS ແລະການສອບເສັງອື່ນໆທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຈໍາເປັນຈາກຜູ້ສອນຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ germanx.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ວິຊາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການກະກຽມການສອບເສັງເຊັ່ນການກວດສອບຄອບຄົວເຍຍລະມັນ, YDS, UDS, KPDS, A1, A2, B1, B2.

ໄຟລ໌ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບ pdf, ທ່ານສາມາດເປີດແລະອ່ານໄຟລ໌ຂະຫຍາຍໄຟ PDF. ໂປລແກລມ Adobe Acrobat Reader ຕ້ອງຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ້ຂອງທ່ານ. ເພື່ອດາວໂຫລດ Adobe Acrobat Reader, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມ:

http://get.adobe.com/reader/

ທີມງານເຍຍລະມັນຕ້ອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດໂປລແກລມ