Samstag, Samstag ແມ່ນຫຍັງ?

Samstag ແມ່ນຫຍັງໃນເຢຍລະມັນ?Samstag ໃນພາສາເຢຍລະມັນຫມາຍຄວາມວ່າວັນເສົາ.

ກະລຸນາອ່ານບົດຮຽນວັນອາທິດຂອງພວກເຮົາ German Days ໃຫ້ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່.

www.almancax.com ຕ້ອງການຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມງານ.ເຈົ້າອາດຈະມັກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນກັນ
ຄໍາເຫັນ