ຕົວເລກເຢຍລະມັນ, ເລກເຢຍລະມັນ 1-100

German Numbers, German Numbers 1-100, Numbers in German ວິທີການເວົ້າວ່າຈໍານວນໃນເຢຍລະມັນ? 0: null (nul) 1: eins (ayns) 2: zwei (svay) 3: drei (dray) 4: vier (fi:ır) 5: fünf (fünf) 6: sechs (zeks) 7: sieben (zi:. bın) 8: acht (aht) 9: neun (ບໍ່: yn)…
[better-ads type=”banner” campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” alignment=”center” show-caption=”1″]

ກະທູ້ຫຼ້າສຸດ

ກະ​ທູ້​ທີ່

[better-social-counter show_title=”1″ colored=”1″ columns=”3″ order=”facebook,twitter,google,vimeo,rss,vk” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet =”1″ bs-show-phone=”1″][better-ads type=”banner” campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align= ”center” show-caption=”1″][newsletter-pack newsletter=”83″ style=” si_style=”” title=”” show_title=”0″ icon=”” css=”” css-class=” ” custom-id =””]