ເຄື່ອງ ໝາຍ ວັກເປັນພາສາເຢຍລະມັນ

ມື້ໂພສ: 08.01.2024/XNUMX/XNUMX

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍລະຫັດຈໍາກັດໃນປັດຈຸບັນ ...

Regeltafel fr die deutsche Zeichensetzung

I. Ausrufezeichen und Fragezeichen

1. Eine Frage schlieit mit einem Fragezeichen:

Wo warst du? Bist Du? Du bist doch gesund? ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ແຕ່: Er fragt, wo ich wohne (Das Ganze ist keine Frage!)

2. Eine Aufforderung, ein Verbot oder ein Ausruf schliet mit einem Ausrufezeichen:

Ruf doch ສິນຄ້າປັດຈຸບັນ! Geh nicht weiter! ດັ່ງນັ້ນ ein Unglück! Nichts im berma! Ber sagten die Alten

II. Der Punkt

steht

1. nach selbstndigen ໃນເຊດເຊນ, ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເປັນຫຍັງໃນ Ausrufe-oder ໃນ Fragezeichen abgeschlossen sind:

Sind

2. nach Abkrzungen, die beim Lesen in den vollen Wortlaut aufgelst werden:

ia (gesprochen im allgemeinen), AD (gesprochen Anno Domini) aber LKW (gesprochen el-ka-we).

M (gesprochen meter), andererseits ko (gesprochen ka-o).

3. nick einer Ziffer, um sie als Ordnungszahl zu kennzeichnen:

der 7 ເມສາ, Karl V.
ແຕ່: Inschriften, Anschriften, Buchtitel, Uberschriften, Unterschriften

im allgemeinen nicht durch einen Punkt abgeschlossen:
Hier ruht Max Mller (Inschrift)

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

Max Mller (Unterschrift)

"ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາ" ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. (Zitat)

Nach dem Punkt von Ordnungszahlen, nach Abkrzungs- und Auslassungspunkten und nach ຈາກ Anfhrungszeichen der wrtlichen Europa umfaßtອັງກິດ, Frankreich, Deutschland usw. ໃນປະເທດສະເປນ regierte einst Kaiser Karl V. Ihm folgte sein Sohn Philipp … Sie right:“ Ich weiß es nicht.”

III. Das Komma

1. Verknpft die Glieder einer Aufzhlung, sder nicht durch und oder verbunden sind:

Feuer, Wasser, Luft und Erde kleine, unscheinbare Blten
Aber: ein glckliches neues Jahr

Wir badeten, Lagen in der Sonne ໃນ Oder Spielten Tennis
ແຕ່: Wir

2. Das Komma steht vor entgegengesetzten Bindewrtern:

Unser Lehrer ist streng, aber gerecht

Nicht du bist gemeint, sondern ich

3. Das Komma gliedert Hauptsatzreihen, auch wenn sel durch ou oder verbunden sind:

Sie las ein Buch, und Fernsher

Der Winter war eingezogen, die a bogen sich unter dem

Die Flut cam, und htten wir nicht alle geschaufelt, wre die str
ແຕ່: ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງເບິ່ງ, ແລະຢຸດເຊົາການສະແດງຂອງທ່ານ Platz frei!

(ປະເພດ: Ein Komma steht nur dann, wenn auch ein Punkt stehen kntnt!)

4. Nebensetze werden durch Kommas abgetrennt:

Du wisst wissen, wo ich gewesen bin?

Hunde, die bellen, beien nicht

Der Sternhimmel war so klar, da wir die Milchstrae sehen konnten

5. Wie Nebensetze werden auch best wishes wortgruppen behandelt, wenn sie mehr als die Grundform (Infinitiv) mit zu enthalten

Sie bat mich, ihn zu gren

Von aller Welt verlassen, gab er die Hoffnung dennoch nicht auf

Seit langem ohne Arbeit, verfiel er schlieichich dem Alkohol

Den Schirm in der Hand, verlie er das Haus

6. Zwischen der wrtlichen Rede und dem nachfolgenden Begleitsatz steht ein

"Es ist mglich ich, sagte sie, te da ich morgen verreise
Aber: "Heck!" Rief er. ສະນັ້ນ? "Fragte sie.

7. Beistze (Appositionen), Einschbe, Nachtrge, Anreden ແລະຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ Ausrufe werden durch

Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks, wurde ໃນ Mainz geboren

Heinrich, der Wagen bricht

Ach, es war zu spt

8. Vor Beinamen steht kein

Frederick the Great

9. ຄໍາອະທິບາຍແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້:

Erlangen, ຈາກ 5 November 2000

IV. Das Semikolon (der Strichpunkt)

steht zwischen Snzen, die ihrer Form nach vollstndig sind, aber zusammen eine inhaltliche Einheit bilden:

Die Schrift ist nicht zum Schreiben sie

V Doppelpunkt

1. Der Doppelpunkt leitet die wrtliche Rede ein sie beginnt dann mit einem Grobuchstaben:

Der Bundeskanzler sagte: il Wir werden siegen, weil wir siegen Mssen Der

2. Der Doppelpunkt dient auch als Hinweis, da etwas Wichtiges folgt, zB eine Aufzhlung oder eine

Zur Schulgemeinde gehoren: die Eltern, die Lehrer und die Schler

3. Nach dem Doppelpunkt wird meist gro geschrieben, wenn ein ganzer Satz folgt:

Zusammenfassend kann man sagen: Die Eltern, die Lehrer und die Schler bilden die Schulgemeinde

4. Sonst rich set die Groß- und Kleinschreibung nach dem ersten Wort:

Wir beobachten Rotkehlchen, Blaumeisen und andere Vgel Es sollten gehrt werden: die Schriftsteller, die Journalisten und und Verleger


ເຈົ້າອາດຈະສົນໃຈ: ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນອອນໄລນ໌? ເພື່ອອ່ານຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຫນ້າຕົກໃຈກ່ຽວກັບການຫາເງິນຂອງແອັບຯໂດຍການເບິ່ງໂຄສະນາ ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້
ເຈົ້າສົງໄສບໍ່ວ່າເຈົ້າສາມາດຫາເງິນໄດ້ເທົ່າໃດຕໍ່ເດືອນໂດຍການຫຼິ້ນເກມດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື ແລະອິນເຕີເນັດ? ເພື່ອຮຽນຮູ້ເກມເຮັດເງິນ ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້
ເຈົ້າຢາກຮຽນຮູ້ວິທີສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຕົວຈິງຢູ່ເຮືອນບໍ? ເຈົ້າສ້າງລາຍໄດ້ຈາກບ້ານແນວໃດ? ເພື່ອຮຽນຮູ້ ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້

VI. ການAnführungszeich

Anfhrungszeichen umschlieen die wrtliche Rede und andAusdrcke, die nicht ganz ernst meint:

M Warum kommst du nicht? Du fragte die Mutter Ich lese ehr Wilhelm Meisters Lehrjahre l

Es starben en nur Stra zehntausend Menschen im Straenverkehr Das ist der sogenannte "Fortschritt der

VII. Auslassungszeichen (Apostroph)

1. Der Apostroph deutet an, da Laute ausgelassen sind:

ສົງຄາມ Das. (ໃນລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ລ່ວງເປັນ das verkrzte Zwischenraum angehngt) 'S ist gut (Beachte hier die Kleinschreibung!)

2. Die Befehlsform wird ohne Apostroph geschrieben:

ສິດທິ! (oder sage!), la!

3. Die allgemein blichen Verschmelzungen von Verhltniswort und Artikel werden ohne Apostroph geschrieben:

ins Zimmer, aufs beste, frs erste

4. Denise (Wes-Fall) von Eigennamen, die auf einen suterte

Aristotle 'Werke (aber: die Werke des Aristotle), Karl Marx' Schriften, Josef Kainz 'SchauspielkunstVIII. klammern

Klammern treten stets paarweise auf sie umschlieenEinschbe, Erluterungen und Zustze (Beispiele in diesem Text)

IX. Gedankenstrich

1. ປັດຈຸບັນຂອງ Wendung an der Gedankenstrich kndigt ein Abbrechen oder eine berraschende:

Herausgekommen ist-gar nichts

Er ist-aber lassen wir das

2. Paarweise auftretende Gedankenstriche umschlienEinschbe anstelle von Klammern oder Kommas:

Die Rechtschreibung-das wei doch jeder-Lt sich nicht im Handumdrehen lernen

X Auslassungspunkte

Durch drei Punkte deutet man an, daWrter ausgelassen sind:

Wer einmal lgt Da dich der!