ສະແກນປ້າຍ

ປະຫວັດສາດຂອງພື້ນຖານ

ມູນນິທິແມ່ນຫຍັງ?

ມູນນິທິແມ່ນຫຍັງ? ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຫຼຸດລົງຄໍາສັບ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຢຸດເຊົາການຄົງທີ່ຂອງສິ່ງໃດແດ່, ກັບສາມຄວາມຫມາຍພື້ນຖານ. ສ້າງ ຫຼື…