ສະແກນປ້າຍ

Turkish ata ເນື້ອເພງ

German Proverbs and Turkish

ສຸພາສິດເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດຕວກກີເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນແລະຄວາມຫມາຍຂອງມັນ, ສຸພາສິດເຢຍລະມັນຕວກກີ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນແລະການແປພາສາຂອງພວກເຂົາ.