ສະແກນປ້າຍ

basic german

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເຢຍລະມັນ, ການແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບພາສາເຢຍລະມັນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບພາສາເຢຍລະມັນ, ພາສາເຢຍລະມັນ, ພາສາເຢຍລະມັນແມ່ນຫຍັງ, ພາສາເຢຍລະມັນ, ພາສາເຢຍລະມັນສະບາຍດີ, ເຢຍລະມັນເປັນສາຂາພາສາເຢຍລະມັນຂອງພາສາອິນໂດເອີຣົບແລະ…