ສະແກນປ້າຍ

ຄໍານາມຄໍາຖາມໃນເຍຍລະມັນ

Pronouns ເຢຍລະມັນ, Pronouns ຄໍາຖາມເຍຍລະມັນ

ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ ແລະຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ. Abstract: ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ FRAGEPRONOMEN…