ສະແກນປ້າຍ

ຜັກເຍຍລະມັນ

ຜັກເຍຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຜັກໃນເຢຍລະມັນ, ນັກຮຽນທີ່ຮັກແພງ. ຫົວຂໍ້ຂອງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ "ຜັກໃນເຢຍລະມັນ" ແມ່ນອີງໃສ່ການຈື່ຈໍາ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ...