ສະແກນປ້າຍ

ທີ່ສົມບູນແບບ

ເຢຍລະມັນ Perfekt, Das Perfekt - ໃນເຢຍລະມັນ…

ໃນບົດຮຽນນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ German Perfekt lecture, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາວິຊາ Das Perfekt ໃນພາສາເຢຍລະມັນ. ອະດີດທີ່ມີພາສາເຊັ່ນ Perfekt de Präteritum…