ສະແກນປ້າຍ

ສາມາດເຮັດໄດ້

ບັນຍາຍ Modalverben ຂອງເຢຍລະມັນ

ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາຫົວຂໍ້ຂອງ Modalverben. ມີ 6 ພະຍັນຊະນະເສີມທີ່ເອີ້ນວ່າ Modalverben ໃນພາສາເຢຍລະມັນ.