ສະແກນປ້າຍ

ຫລັກສູດພາສາເຢຍລະມັນໃນ istanbul

ຫລັກສູດພາສາເຢຍລະມັນໃນອິດຕັນບູນ

ຫຼັກສູດເຢຍລະມັນໃນ Istanbul. ຄູສອນຂອງພວກເຮົາ Elif, ຫນຶ່ງໃນຄູສອນ Germanx ທີ່ໃຫ້ຫຼັກສູດພາສາເຢຍລະມັນໃນທຸກລະດັບ, ໂດຍສະເພາະ A1 ໃນ Istanbul, ແມ່ນບໍ່ຄືກັບຄົນອື່ນ.