ສະແກນປ້າຍ

English molds

English Patterns

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະທົບທວນຄືນເວັບໄຊທ໌ພາສາອັງກິດອອນໄລນ໌. ໂດຍສະເພາະຖ້າສະຖານທີ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້…