ສະແກນປ້າຍ

hobbies german

Hobbies ເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບວຽກອະດິເລກຂອງພວກເຮົາໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວິທີການບອກວຽກອະດິເລກຂອງພວກເຮົາໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ຖາມບາງຄົນກ່ຽວກັບວຽກອະດິເລກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກອະດິເລກ.