ສະແກນປ້າຍ

ແພດເຢຍລະມັນຢູ່ໂຮງຫມໍ

ພະຍາດສຸຂະພາບ, ພະຍາດແລະໂຮງຫມໍເຍຍລະມັນ

ວະ​ລີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ຂອງ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​, ປະ​ໂຫຍກ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ໃຊ້​ໂດຍ​ທ່ານ​ຫມໍ​, ບອກ​ບັນ​ຫາ​ທ່ານ​ຫມໍ​ໃນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ປະ​ໂຫຍກ​ຫມໍ​ໃນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ...