ສະແກນປ້າຍ

brucella ແມ່ນຫຍັງ

BRUSELLA ແມ່ນຫຍັງ?

Brucella ແມ່ນຫຍັງ, ມັນຖືກຖ່າຍທອດແນວໃດ? ໃນການສະແດງອອກທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ, ມັນຫມາຍເຖິງການຕິດເຊື້ອຂອງທໍາມະຊາດຂອງແບັກທີເລຍ, ຖ່າຍທອດຈາກສັດທີ່ຕິດເຊື້ອໄປສູ່ຄົນ.