ສະແກນປ້າຍ

ອາການຂອງຕະຫຼາດ bull

ຕະຫຼາດ bull ແມ່ນຫຍັງ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດ bull

ຕະຫຼາດ bull; ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະຢູ່ໃນແນວໂນ້ມທີ່ສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວໃນຕະຫຼາດ. ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້…