ສະແກນປ້າຍ

ພວກເຮົາຕ້ອງການຫຍັງສໍາລັບການແຕ່ງງານໃນເຍີລະມະນີ

ເອກະສານທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການແຕ່ງງານໃນປະເທດເຢຍລະມັນ

ເອກະສານໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອແຕ່ງງານໃນເຢຍລະມັນ? ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອແຕ່ງງານໃນເຢຍລະມັນແມ່ນລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຖືກປະກາດໂດຍກົງສຸນ…