ສະແກນປ້າຍ

ແມ່ນສາດສະ ໜາ ເຢຍລະມັນ

ສາສະ ໜາ ຂອງເຢຍລະມັນແມ່ນຫຍັງ? ຊາວເຢຍລະມັນເຊື່ອສາສະ ໜາ ໃດ?

ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະຫນາຂອງຊາວເຢຍລະມັນແມ່ນຫຍັງ? ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຊາວເຢຍລະມັນເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຫນຶ່ງສ່ວນສາມບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະຫນາຫຼືນິກາຍໃດໆ. ສາ​ສະ​ຫນາ​ໃນ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ…