ສະແກນປ້າຍ

german pronoun

German Pronouns

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຫົວຂໍ້ຂອງຄໍາສັບສ່ວນຕົວຂອງເຢຍລະມັນ. ຄຳນາມສ່ວນຕົວຂອງເຍຍລະມັນທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນນາມ I ເຈົ້າ, ລາວ ແລະ ພວກເຮົາເຈົ້າ, ພິເສດ...

Pronouns ເຢຍລະມັນ, Pronouns ຄໍາຖາມເຍຍລະມັນ

ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ ແລະຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ. Abstract: ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳນາມພາສາເຢຍລະມັນ FRAGEPRONOMEN…