ສະແກນປ້າຍ

ເຢຍລະມັນແຜນການປະຈໍາປີ

ການແຂ່ງຂັນ Quiz ຄູອາຈານເຍຍລະມັນສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ germanx

ຄູສອນພາສາເຢຍລະມັນທີ່ຮັກແພງ! ທຸກປະເພດຂອງການສອບເສັງ, ການແຂ່ງຂັນ, ການທົດສອບ, ແລະອື່ນໆທີ່ທ່ານຈະຈັດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫຼືເມືອງຂອງທ່ານ. ນັກສຶກສາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງທ່ານສໍາລັບເຫດການ ...