ສະແກນປ້າຍ

ເຢຍລະມັນ

German Sentence Sentences

ວິທີການເວົ້າວ່າ goodbye ໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ເບິ່ງທ່ານໃນປະໂຫຍກເຢຍລະມັນ? ເພື່ອນ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ, ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້, ຫນຶ່ງ​ໃນ​ປະ​ໂຫຍກ​ການ​ລາ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ…