ສະແກນປ້າຍ

ພາສາຕຸລະກີຄໍາສຸພາສິດ

German Proverbs and Turkish

ສຸພາສິດເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດຕວກກີເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນແລະຄວາມຫມາຍຂອງມັນ, ສຸພາສິດເຢຍລະມັນຕວກກີ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນແລະການແປພາສາຂອງພວກເຂົາ.

German Proverbs and Meaning

ສຸພາສິດເຍຍລະມັນ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນແລະຄວາມຫມາຍພາສາຕຸລະກີຂອງພວກເຂົາ, ສຸພາສິດເຢຍລະມັນແລະການແປພາສາ, ສຸພາສິດເຍຍລະມັນຕວກກີ, ສຸພາສິດພາສາຕຸລະກີເຢຍລະມັນ, ...