ສະແກນປ້າຍ

german question sentences

ພາສາເຢຍລະມັນ Sentences, ເຢຍລະມັນ

ຄໍາຖາມໃນເຢຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາປະໂຫຍກຄໍາຖາມໃນພາສາເຢຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງປະໂຫຍກຊື່ໃນເຢຍລະມັນ.

German Satzfrage German ແບບສອບຖາມ A1 ການສອບເສັງ…

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຫົວຂໍ້ຂອງ Satzfrage ເຢຍລະມັນ, ນັ້ນແມ່ນ, ປະໂຫຍກຄໍາຖາມເຢຍລະມັນ. ຄຳຖາມ, ເຊິ່ງເປັນອີກວິຊາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນແງ່ຂອງການກະກຽມການສອບເສັງ A1...