ສະແກນປ້າຍ

ພາສາເຢຍລະມັນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ

ຮູບແບບການປາກເວົ້າທົ່ວໄປໃນເຢຍລະມັນ

ໃນພາກນີ້, ຮູບແບບການເວົ້າພາສາເຢຍລະມັນທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ການຂຽນແລະການອອກສຽງເຍຍລະມັນ, ການສົນທະນາສອງຝ່າຍຂອງເຢຍລະມັນແລະ ...