ສະແກນປ້າຍ

ຕົວຢ່າງຂອງ poetry ເຍຍລະມັນ

German Poems

ບົດກະວີເຍຍລະມັນຕວກກີ, ບົດກະວີຕວກກີເຢຍລະມັນ, ບົດກະວີເຍຍລະມັນຕວກກີ, ບົດກະວີຄວາມຮັກເຍຍລະມັນ, ບົດກະວີວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງເຢຍລະມັນ, ບົດກະວີເຢຍລະມັນ, ບົດກະວີເຢຍລະມັນ ...