ສະແກນປ້າຍ

ພືດຜັກເຢຍລະມັນເລື່ອງເລື່ອງ

ຜັກໃນການບັນຍາຍຮູບແຕ້ມແລະປະໂຫຍກຕົວຢ່າງຂອງເຢຍລະມັນ

ສະບາຍດີ, ໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນນີ້ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຜັກເຢຍລະມັນ (die Gemüse). ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ພາສາແລະຫຼາຍພາສາຂອງຜັກໃນເຢຍລະມັນ.