ສະແກນປ້າຍ

ກັບບົດຄວາມຜັກຂອງເຍຍລະມັນ

ຜັກໃນການບັນຍາຍຮູບແຕ້ມແລະປະໂຫຍກຕົວຢ່າງຂອງເຢຍລະມັນ

ສະບາຍດີ, ໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນນີ້ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຜັກເຢຍລະມັນ (die Gemüse). ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ພາສາແລະຫຼາຍພາສາຂອງຜັກໃນເຢຍລະມັນ.