ສະແກນປ້າຍ

ເຢຍລະມັນປະຕິບັດຕົວເລກ

German Numbers

ໃນບົດຮຽນນີ້ກ່ຽວກັບຕົວເລກເຍຍລະມັນ, ພວກເຮົາຈະສະແດງຕົວເລກເຍຍລະມັນຈາກ 1 ຫາ 100 ແລະການອອກສຽງຂອງພວກເຂົາ. ໃນການສືບຕໍ່ບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ຫຼັງຈາກ 100...

ຕົວເລກເຍຍລະມັນແລະການອອກກໍາລັງກາຍເຍຍລະມັນ

ອອກກໍາລັງກາຍແລະຕົວຢ່າງຂອງຕົວເລກເຢຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາຫົວຂໍ້ຂອງຕົວເລກ. ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວເລກໃນພາສາເຢຍລະມັນ…