ສະແກນປ້າຍ

ເຍຍລະມັນບົດຮຽນ pronouns ສ່ວນບຸກຄົນ

German Pronouns

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຫົວຂໍ້ຂອງຄໍາສັບສ່ວນຕົວຂອງເຢຍລະມັນ. ຄຳນາມສ່ວນຕົວຂອງເຍຍລະມັນທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນນາມ I ເຈົ້າ, ລາວ ແລະ ພວກເຮົາເຈົ້າ, ພິເສດ...

Pronouns ເຍຍລະມັນແລະການສັກຢາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເງື່ອນໄຂຂອງຄຳນາມສ່ວນຕົວໃນພາສາເຢຍລະມັນຕາມກໍລະນີ. ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ກວດເບິ່ງຄໍານາມສ່ວນຕົວ. ດຽວນີ້ຊື່ຂອງນາມສະກຸນສ່ວນຕົວ…