ສະແກນປ້າຍ

German pronouns 9 ລະດັບ

Pronouns ເຍຍລະມັນແລະການສັກຢາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເງື່ອນໄຂຂອງຄຳນາມສ່ວນຕົວໃນພາສາເຢຍລະມັນຕາມກໍລະນີ. ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ກວດເບິ່ງຄໍານາມສ່ວນຕົວ. ດຽວນີ້ຊື່ຂອງນາມສະກຸນສ່ວນຕົວ…