ສະແກນປ້າຍ

ວຽກຄົວເຮືອນແບບທົ່ວໄປໃນເຢຍລະມັນ

ພາສາເຢຍລະມັນ Chores ແລະຄໍາສັບກ່ຽວກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ

ວຽກ​ບ້ານ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ເຄື່ອງ​ຄົວ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ຄົວ​ເຮືອນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ ...