ສະແກນປ້າຍ

ຄໍາສັບຮ້ານອາຫານເຍຍລະມັນ

ຊື່ຮ້ານອາຫານເຢຍລະມັນ, ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມເຍຍລະມັນ

ອາ​ຫານ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ອາ​ຫານ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ຊື່​ອາ​ຫານ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ຊື່​ອາ​ຫານ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ອາ​ຫານ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ຕວກ​ກີ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ...