ສະແກນປ້າຍ

German cakes

ອາຫານຫວານເຍຍລະມັນ, ເຄ້ກ, ອາຫານ

ຊື່ຂອງຫວານເຍຍລະມັນ, ຊື່ເຄັກເຍຍລະມັນ, ເຂົ້າຫນົມຫວານເຍຍລະມັນ, ເຄັກເຢຍລະມັນ, ຜະລິດຕະພັນເບເກີລີ່ເຢຍລະມັນ, ອາຫານຫວານເຢຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນນີ້…