ສະແກນປ້າຍ

german negative phrases

German Negative Sentences

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະເຫັນປະໂຫຍກທາງລົບໃນພາສາເຢຍລະມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນແງ່ລົບຂອງປະໂຫຍກ "das ist ein Kind" (ນີ້ແມ່ນເດັກນ້ອຍ) ແມ່ນ "ນີ້ບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ" ...