ສະແກນປ້າຍ

ເຢຍລະມັນ

ລາຍການຂອງໂຮງຮຽນເຢຍລະມັນ (Die Schulsachen)

​ໃນ​ບົດຮຽນ​ນີ້, ​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ບັນດາ​ວັດຖຸ​ພັນ​ເຊັ່ນ: ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ເຢຍລະ​ມັນ, ລາຍການ​ຮຽນ​ພາສາ​ເຢຍລະ​ມັນ, ລາຍການ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງ​ຮຽນ, ບົດຮຽນ ​ແລະ ການ​ສຶກສາ....