ສະແກນປ້າຍ

ປະໂຫຍກໂຮງຮຽນເຍຍລະມັນ

ຄຳສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຮງຮຽນເຢຍລະມັນ (ການສຶກສາ…

ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ປະ​ໂຫຍກ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​, ຄໍາ​ສັບ​ແລະ​ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ບົດ​ຮຽນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ...

Sentences ໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນເຍຍລະມັນ

ການສົນທະນາທີ່ໃຊ້ໃນຫຼັກສູດໂຮງຮຽນເຢຍລະມັນ, ການສົນທະນາຂອງໂຮງຮຽນເຍຍລະມັນ, ປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃນບົດຮຽນເຍຍລະມັນ, Dialogues ໃຊ້ໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນ,…