ສະແກນປ້າຍ

german modalverben ປະໂຫຍກຕົວຢ່າງ

ບັນຍາຍ Modalverben ຂອງເຢຍລະມັນ

ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາຫົວຂໍ້ຂອງ Modalverben. ມີ 6 ພະຍັນຊະນະເສີມທີ່ເອີ້ນວ່າ Modalverben ໃນພາສາເຢຍລະມັນ.