ສະແກນປ້າຍ

ເອກະສານຈົດຫມາຍເຢຍລະມັນ

ຕົວຢ່າງຂອງເອກະສານເຢຍລະມັນ A2

ຕົວ​ຢ່າງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ A2 ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ຕົວ​ຢ່າງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ຕົວ​ຢ່າງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ຕົວ​ຢ່າງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ຕົວ​ຢ່າງ​ຫຍໍ້​ຂອງ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​. ມີຄ່າ…