ສະແກນປ້າຍ

ແນະນໍາຕົວເອງໃນເຢຍລະມັນ

ພາສາເຢຍລະມັນຕົນເອງສະແດງອອກ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແນະນໍາຕົວເອງໃນພາສາເຢຍລະມັນແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວເອງໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ. ຕົວເຮົາເອງໃນເຢຍລະມັນ

German Self Promotion

ປະໂຫຍກແນະນໍາຕົນເອງເຍຍລະມັນ, ການເຮັດວຽກບ້ານແນະນໍາຕົນເອງຂອງເຍຍລະມັນ, ປະໂຫຍກແນະນໍາຂອງເຢຍລະມັນ, ຊົມເຊີຍເຍຍລະມັນ, ປະໂຫຍກແນະນໍາຕົນເອງແລະປະໂຫຍກແນະນໍາ ...