ສະແກນປ້າຍ

ເຢຍລະມັນ

Akkusativ, ຊື່ເຢຍລະມັນ -i hali, ຄໍາອະທິບາຍຫົວຂໍ້ແລະ…

ການບັນຍາຍພາສາເຢຍລະມັນ (Akkusativ) ແລະບົດຝຶກຫັດສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນຮຽນທີ 9. ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ພາສາເຢຍລະມັນໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ,…