ສະແກນປ້າຍ

ຊື່ຢາເຢຍລະມັນ

ແພດເຢຍລະມັນແລະຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນຢາ

ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ແພດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ແພດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ໃນ​ໂຮງ​ຫມໍ​ແລະ​ທ່ານ​ຫມໍ​, ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ທາງ​ການ​ແພດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ການ​ແພດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ ...