ສະແກນປ້າຍ

ສັດເຢຍລະມັນ

ຊື່ສັດເຍຍລະມັນ

ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຫົວຂໍ້ຂອງສັດໃນພາສາເຢຍລະມັນ. ພວກເຮົາຈະສະຫນອງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຊື່ສັດເຍຍລະມັນແລະຄວາມຫມາຍຕວກກີຂອງເຂົາເຈົ້າ.