ສະແກນປ້າຍ

ຈົດຫມາຍເຢຍລະມັນ

Das Deutsche Alphabet, ໜັງ ສືເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້ເອີ້ນວ່າ German Alphabet (ຕົວຫນັງສືເຢຍລະມັນ), ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງການອອກສຽງຂອງຫນັງສືເຍຍລະມັນແລະຕົວອັກສອນໃນພາສາເຢຍລະມັນເທື່ອລະອັນ....