ສະແກນປ້າຍ

ຄອບຄົວຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນເຢຍລະມັນ

ຄອບຄົວເຍຍລະມັນ, ສະມາຊິກຄອບຄົວເຍຍລະມັນແລະຍາດພີ່ນ້ອງໃນເຢຍລະມັນ

ຄອບ​ຄົວ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ, ຄອບ​ຄົວ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ, ການ​ແນະ​ນໍາ​ຄອບ​ຄົວ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ, ພີ່​ນ້ອງ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ, ພໍ່​ແມ່​ເຍຍ​ລະ​ມັນ, ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ…