ສະແກນປ້າຍ

ພາສາເຢຍລະມັນ

Perfekt Films of German Verbs

ການປະສົມປະສານຂອງພະຍັນຊະນະເຍຍລະມັນ, ຮູບແບບຂອງພະຍັນຊະນະເຍຍລະມັນ, ຮູບແບບ Perfekt ຂອງພະຍັນຊະນະເຢຍລະມັນ, ຮູບແບບ Prateritum ຂອງພາສາເຢຍລະມັນ. ມີຄ່າ…

ພາສາເຢຍລະມັນ (ວີດີໂອບົດຮຽນພາສາເຢຍລະມັນ)

ພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳກິລິຍາພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳກິລິຍາພາສາເຢຍລະມັນ, ຄຳກິລິຍາພາສາເຢຍລະມັນ, ຕົວຢ່າງພະຍັນຊະນະເຢຍລະມັນ, ຄຳກິລິຍາເຢຍລະມັນ, ພາສາເຢຍລະມັນ...