ສະແກນປ້າຍ

ວິທີການວາດພາສາເຢຍລະມັນ

ການປະສົມປະສານຄໍາສັບທີ່ມີຕົວຢ່າງ

conjugation verb ເຍຍລະມັນ, verb conjugation ເຍຍລະມັນ, ວິທີການ conjugate ພາສາເຢຍລະມັນ, verb conjugation German, ຕົວຢ່າງຂອງ verb conjugation ເຍຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນນີ້, ກາງ…