ສະແກນປ້າຍ

ປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃນທ່ານ ໝໍ ເຢຍລະມັນ

ພາສາເຍີລະມະນີໃນໂຮງຫມໍແລະທ່ານຫມໍ

Dialogues in German at the doctor, ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ທ່ານ​ຫມໍ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ພະ​ຍາດ​ໃນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ບອກ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫມໍ​ໃນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ເຍຍ​ລະ​ມັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຫມໍ ...