ສະແກນປ້າຍ

ຫລາຍປະໂຫຍກເຍຍລະມັນ

ການບັນຍາຍວີດີໂອພາສາເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາຫົວຂໍ້ຂອງ Plural - Plurals ແລະ Plural Sentences ໃນພາສາເຢຍລະມັນແລະພວກເຮົາຈະເບິ່ງວິດີໂອບົດຮຽນພາສາເຢຍລະມັນຂອງພວກເຮົາ. ປະໂຫຍກຫຼາຍໝາຍເຖິງຫຍັງ;...