ສະແກນປ້າຍ

ການກໍ່ສ້າງປະໂຫຍກເຍຍລະມັນ

ບົດຮຽນການສ້າງປະໂຫຍກເຍຍລະມັນ, ວິທີການສ້າງປະໂຫຍກເຍຍລະມັນ

GERMAN SENTENCE MAKING, ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ປະ​ໂຫຍກ​ຂອງ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ປະ​ໂຫຍກ​ຂອງ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​. ມາຮຽນຮູ້ເພື່ອສ້າງປະໂຫຍກພາສາເຢຍລະມັນ. ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ການສ້າງປະໂຫຍກໃນບົດຮຽນພາສາເຢຍລະມັນນີ້...